Thứ tư, 24/04/2024 06:03 (GMT+7)
Chung tay làm sạch bờ biển
Ô nhiễm môi trường biển nước ta đang không ngừng tăng gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế - xã hội, khiến con người đối mặt với rất nhiều rủi ro về tác động của môi trường.
Cấp bách bảo tồn biển
Công tác bảo tồn biển, gìn giữ đa dạng sinh học biển, ngăn ngừa  tình trạng ô nhiễm môi trường biển cũng như bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên biển trở nên cấp bách.