Thứ ba, 05/12/2023 16:15 (GMT+7)
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.