Thứ sáu, 21/01/2022 02:29 (GMT+7)
Kinh tế đạo đức cần được quan tâm đặc biệt
Theo tinh thần Đức Phật từ xưa đã nói “bắt một con lớn, nuôi hoặc thả hai con bé. Chặt một cây lớn trồng hai cây bé”, có thế mới đảm bảo ổn định và phát triển bền vững môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.