Thứ hai, 25/09/2023 09:24 (GMT+7)
9 tháng, Tracodi đạt 436,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế
Doanh thu quý 03 năm 2022 tăng mạnh từ 2 mảng hoạt động cốt lõi là xây dựng và khai thác đá đã giúp lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Vận tải (Tracodi, mã TCD) hoàn thành 86,1% kế hoạch lợi nhuận năm.