Thứ tư, 22/09/2021 08:36 (GMT+7)
Giờ Trái Đất 2021: ‘Lên tiếng vì thiên nhiên’
Giờ Trái Đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên.