Thứ hai, 22/04/2024 14:13 (GMT+7)
Long An giám sát chặt chất thải rắn công nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đề nghị tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.