Thứ ba, 23/07/2024 21:16 (GMT+7)
Thứ tư, 12/06/2024 13:52 (GMT+7)

Quảng Ninh: Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác 6 tháng đầu năm 2024

Theo dõi KTMT trên

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa có chương trình làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xác minh bản kê khai tài sản thu nhập năm 2023 đối với 45 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hoàn thành 4 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra phát hiện kịp thời vi phạm, khuyết điểm.

Toàn bộ quá trình kiểm tra đều đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; kết luận khách quan, công tâm, thận trọng chặt chẽ; xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt, tích cực và sáng tạo trong thực hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để phục vụ cho yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái.

Trao đổi tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Những công việc hoàn thành trong 6 tháng qua đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; góp phần quan trọng vào sự phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định của địa phương; đặc biệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Ký cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tập trung chủ yếu ở cấp cơ sở. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở còn hạn chế trong việc thực hiện và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ở cấp chi bộ chưa tạo được đột phá trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tính phát hiện chưa cao. Tính phát hiện vi phạm khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn hạn chế.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho thấy, một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, lãng phí vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, đầu tư công, quản lý tài sản công, đấu thầu, đấu giá, công tác cán bộ.

Quảng Ninh: Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác 6 tháng đầu năm 2024 - Ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh kết luận tại cuộc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải tiếp tục quan tâm đến công tác tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phải tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới; chủ trì và phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy trong việc tiếp tục rà soát, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc giữa cấp ủy, tổ chức Đảng với ủy ban kiểm tra cùng cấp ở cấp huyện và cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phát hiện từ xa, từ sớm, từ cơ sở những sai phạm và nguy cơ thất thoát nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân. Đặc biệt, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, nội bộ mất đoàn kết, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần đẩy mạnh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của nhân dân, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên ở cấp chi bộ đối với đảng viên; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật đổi mới chương trình giám sát, kiểm tra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Minh

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Lãnh đạo Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác 6 tháng đầu năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Có một ngôi sao sáng, một ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt
Cuộc đời và sự nghiệp của ông trọn vẹn như câu nói: “Ta có thể tự hào rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời-sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân” .

Tin mới

Dư địa đầu tư tại Long An còn rất lớn!
Hiện tại, tỉnh Long An đang mời gọi đầu tư ở nhiều hạng mục vì quỹ đất còn nhiều nên sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hội viên Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm cơ hội, mở rộng đầu tư.