Chủ nhật, 02/04/2023 03:17 (GMT+7)
Kinh tế Thủ đô hứa hẹn nhiều điểm khởi sắc
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng…