Thứ hai, 26/07/2021 11:53 (GMT+7)
Bộ Công Thương đề xuất 2 mức giá mua điện mặt trời
Bộ Công thương đề xuất những dự án hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã được cấp chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và vận hành thương mại từ 1/7/2019 đến 31/12/2020 được áp dụng hưởng giá mua điện ưu đãi 7,09 UScent/kWh, và 7,69 UScent/kWh.