Thứ ba, 21/05/2024 21:39 (GMT+7)
Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước. Khu vực này được đề xuất định hướng trở thành vùng dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng cả nước, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.