Thứ sáu, 24/05/2024 07:25 (GMT+7)
Đề xuất giao đất qua đấu thầu, đấu giá
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định cụ thể các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; tiêu chí, điều kiện, phương thức lựa chọn nhà đầu tư để đấu thầu dự án có sử dụng đất.
Đất Thủ Thiêm khi nào đấu giá lại khi hai công ty bỏ cọc?
Theo quy định, khi có công ty xin bỏ cọc, TP.HCM sẽ giao cho một cơ quan chức năng mời đơn vị này lên, hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để hủy hợp đồng mua bán đã ký trước đó cũng như thông báo quyền, nghĩa vụ phát sinh khi hủy hợp đồng.