Thứ năm, 08/12/2022 12:38 (GMT+7)
Cần có cách tiếp cận toàn cầu giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học
Các nước cần đảm bảo có những tiến triển thực chất trong thực hiện cam kết quốc tế, lấy con người làm trung tâm để ứng phó với các thách thức về khí hậu và môi trường, đảm bảo cân bằng nguồn tài chính cho việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.