Chủ nhật, 23/01/2022 21:51 (GMT+7)
Ngăn chặn tội phạm động vật hoang dã: Khó hay dễ?
Tại Việt Nam, tội phạm động vật hoang dã ngày càng trở thành mối nguy lớn cho công tác bảo tồn và phát triển kinh tế – xã hội, vì vậy đấu tranh phòng chống tội phạm động vật hoang dã dần trở thành một trong những ưu tiên số một của đất nước.
Cơ hội - thách thức đối với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái biển Việt Nam
Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển Việt Nam cần phải xác định được những cơ hội và thách thức để có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện về mặt chính sách phục vụ quản lý nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng.
Con người cần thấu hiểu để bảo vệ môi trường
Giáo lý Phật giáo có răn dạy con người phải ứng xử hài hòa với thiên nhiên, biết tôn trọng sinh mệnh của vạn vật nhằm giữ gìn sự đa dạng sinh học. Một lối sống giản dị giảm sức ép đối với môi trường sống sẽ tránh được sự “trả thù” của thiên nhiên.
Thiên nhiên ưu ái Kon Hà Nừng
Cao nguyên Kon Hà Nừng là một trong hai địa chỉ của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là nơi được xếp loại A quốc tế về đa dạng sinh học, có nhiều động - thực vật quý hiếm.