• Thứ tư 08/07/2020 05:53
  • Hotline: 0889.766.766
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường

Công chức, viên chức có thể không được thưởng Tết

Trong Luật Cán bộ, công chức hiện nay không có quy định nào đề cập cụ thể về vấn đề thưởng Tết của nhóm đối tượng này.
Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất 950 triệu đồng/người Thưởng Tết nước mắm, mỳ chính, thầy cô vùng cao bán lá dong lo Tết Thưởng Tết bằng hiện vật: 'Cần suy nghĩ trên góc độ người lao động'

Theo khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong Luật Cán bộ, công chức hiện nay không có quy định nào về thưởng Tết của nhóm đối tượng này mà chỉ quy định chung về “các chế độ khác”.

Cụ thể, tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Điều 12 Luật Viên chức năm 2010 như sau:

Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào các qui định của Luật Cán bộ, công chức và Bộ luật Lao động, việc thưởng Tết cho công chức và viên chức sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng. Mức thưởng Tết cụ thể cũng do các đơn vị, cơ quan này tự quyết định.

PV
Theo VOV
Xem phiên bản mobile