Chủ nhật, 03/07/2022 07:32 (GMT+7)
Ứng dụng công nghệ thông tin – chìa khóa để phát triển đột phá
Ứng dụng công nghệ thông tin đang là xu hướng đóng vai trò chủ chốt trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Ở miền Bắc nước ta, Cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân là ví dụ điển hình cho xu hướng này với việc áp dụng thành công cổng thông tin điện tử vào hoạt động kinh doanh và phát triển cảng.
Ô nhiễm cảng biển đang ở mức báo động
Hiện tại, ở nhiều cảng biển trên cả nước, vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng. Để hạn chế ô nhiễm phải có biện pháp hợp lý về xây dựng và vận hành cảng biển để giảm thiểu các tác động đến môi trường.
Cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân: Phát triển cảng biển gắn với bảo vệ môi trường
Phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh" là một đề án có ý nghĩa quan trọng góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường biển. Cảng Công ten nơ Quốc tế Cái Lân (Quảng Ninh) là một trong những cảng biển hiện đại của nước ta đang thực hiện tốt việc phát triển cảng biển thân thiện với môi trường.
Xây dựng, phát triển cảng biển xanh tại Việt Nam
Cảng xanh là mô hình cảng biển hướng đến sự hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Việc phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh" thân thiện môi trường để hạn chế ô nhiễm bởi hoạt động vận tải tàu biển, chất thải từ các cảng biển.