Thứ ba, 16/07/2024 11:21 (GMT+7)
Chính quyền cần chủ động đặt hàng cơ quan báo chí
Với cơ chế "đặt hàng", chính quyền sẽ chủ động hơn trong việc tiếp thu nhiều luồng ý kiến thông qua báo chí để xây dựng những chính sách, cơ chế hiệu quả cho sự phát triển. Điều này cũng sẽ tạo thêm nguồn thu cho cơ quan báo chí trong thời điểm hiện nay.