• Thứ ba 25/02/2020 04:05
  • Hotline: 0818.122.122 / 0889.766.766
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường

Ai phải đổi và cấp mới căn cước công dân năm 2020?

Năm 2020, việc cấp Căn cước công dân sẽ được thực hiện thống nhất trên cả nước, thay vì một số tỉnh, thành như trước đây.
Xem phiên bản mobile