Thứ tư, 28/02/2024 13:34 (GMT+7)
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh giải quyết xử lý rác thải
Tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do rác thải gây ra.