Thứ bảy, 23/10/2021 13:58 (GMT+7)
Kỳ vọng ở tăng trưởng xanh
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, giai đoạn 2021 - 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng bền vững, hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế và phù hợp với cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.