Chủ nhật, 16/06/2024 22:32 (GMT+7)
Phá rừng phòng hộ 'mở đường' cho xây dựng thủy điện
Trong khi trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng theo quy định của pháp luật chưa thực hiện theo quy định, gần 4.900 m2 rừng và đất rừng phòng hộ tại huyện Ba Tơ đã bị san phẳng để làm đường công vụ cho dự án thủy điện Nước Long.