Thứ tư, 22/05/2024 23:51 (GMT+7)
Thứ sáu, 10/11/2023 10:01 (GMT+7)

Quốc hội chính thức thông qua việc cải cách tiền lương, tăng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7/2024

Theo dõi KTMT trên

Sáng 10/11, với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; đồng thời thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Theo nghị quyết của Quốc hội, năm 2024, thu ngân sách Nhà nước là hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Quốc hội cũng đồng ý chuyển 19.040 tỷ đồng cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư của một số địa phương sang bố trí dự toán năm 2024 để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Với chi ngân sách, Quốc hội "chốt" trong năm 2024, chi hơn 2,1 triệu tỷ đồng.  Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 690.553 tỷ đồng.

Quốc hội chính thức thông qua việc cải cách tiền lương, tăng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7/2024 - Ảnh 1

Về thực hiện chính sách tiền lương, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù. Việc này phải bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Từ ngày 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,...) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Trước khi đại biểu bấm nút, một số ý kiến đề nghị Chính phủ xây dựng dự toán thu chi ngân sách cần sát thực tế.

Tuy nhiên báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách trình bày nêu rõ: dự toán được xây dựng khá tích cực trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%, lạm phát 4-4,5% và các chính sách miễn, giảm thuế tương đương năm 2023. Vì vậy, cơ quan thẩm tra xin giữ như phương án Chính phủ trình.

Anh Thư

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội chính thức thông qua việc cải cách tiền lương, tăng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước
Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin mới