Thứ năm, 01/06/2023 06:54 (GMT+7)
Kết quả của sự nỗ lực!
Đã có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, nhiều chính sách tiền tệ được đưa ra khẩn trương… giúp giảm gánh nặng và tạo nguồn lực cho doanh nghiệp. Kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 4 mà chúng ta đạt được là kết quả của sự nỗ lực!
Tháng 4, gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
Sau tháng giảm nhẹ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2023 đã bật tăng trở lại. Cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng; tăng 12,3% về số doanh nghiệp, tăng 6,2% về vốn đăng ký.