Thứ năm, 21/10/2021 02:58 (GMT+7)
Việt Nam đã sẵn sàng cho việc trả phí CO2?
Việc địa phương phát triển công nghiệp, phát thải CO2 phải mua chỉ số môi trường rừng, chỉ số CO2 là phù hợp với xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, khi nền kinh tế còn nhiều khó khăn, quy định này không dễ triển khai.