Thứ ba, 23/07/2024 09:39 (GMT+7)
Ngành nông nghiệp phải ứng phó với "3 biến"
Bộ trưởng Bộ NNTPTNT Lê Minh Hoan khẳng định, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn được lựa chọn chất vấn tại phiên họp vừa là trách nhiệm, vừa để Bộ lắng nghe các vấn đề đã được phát hiện từ lâu và những vấn đề mới phát sinh