Thứ năm, 20/01/2022 20:26 (GMT+7)
Nhiều dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế
Dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế rõ nét hơn trong tháng 11 khi Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng thuận.