Thứ ba, 05/07/2022 04:28 (GMT+7)
NCIF: GDP năm 2020 có thể tăng 7,01%
Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia đưa ra mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 ở kịch bản cơ sở là 7,01%. Còn ở kịch bản thấp mức tăng GDP là 6,76%.