Chủ nhật, 16/06/2024 22:24 (GMT+7)
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Qua đó lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức cá nhân.