Thứ bảy, 02/12/2023 22:52 (GMT+7)
Tầm quan trọng của kiểm toán môi trường
Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: Ô nhiễm môi trường, suy giảm sinh học và biến đổi khí hậu. Từ đó, kiểm toán môi trường ra đời và trở thành công cụ quản lý sắc bén và hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Hà Nội: Nhiều sai phạm trong sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường
Chậm ban hành cơ chế chính sách sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường còn lỏng lẻo; công tác xử lý rác thải bất cập; chưa đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án xử lý rác thải... Đó là những hạn chế được Kiểm toán nhà nước chỉ ra qua việc kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn TP.Hà Nội.