Thứ bảy, 13/04/2024 19:48 (GMT+7)
Gen Z: Thế hệ sống và làm việc vì môi trường
Một khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew chỉ ra 67% thế hệ Gen Z coi giải quyết khủng hoảng khí hậu là một trong những mối quan tâm lớn nhất của họ. Biến đổi khí hậu là một thách thức, nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội dành cho thế hệ Gen Z.