Thứ tư, 28/02/2024 22:39 (GMT+7)
Tiêu dùng xanh - Xu hướng tất yếu
Theo nhận định của các chuyên gia, tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của người dân. Bởi hiện nay, người dân đã và đang ý thức được tầm quan trọng của việc sống xanh, tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường.