Thứ ba, 02/03/2021 21:16 (GMT+7)
Trồng hơn 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm nay, các cục quản lý đường bộ và các sở GTVT sẽ trồng hơn 10.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ vừa góp phần đảm bảo môi trường, vừa giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.
Trồng cây xanh - Bài học lớn của sự tri ân
Trồng nhiều cây xanh không chỉ giúp bảo vệ môi trường, làm giảm các khí độc hại, tạo không gian xanh, góp phần giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra, mà còn là bài học quý về lòng tri ân với quê hương, đất nước.