Thứ ba, 25/01/2022 14:50 (GMT+7)
Lấp khoảng trống pháp lý về ứng phó sự cố chất thải
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Quy chế ứng phó sự cố chất thải, trình Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ những bất cập trong công tác quản lý, khi các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương vẫn rất khó khăn với ứng phó sự cố chất thải.