Thứ hai, 22/04/2024 13:15 (GMT+7)
Lào Cai: Kiểm soát tốt ô nhiễm môi trường
Tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất lượng vệ sinh môi trường của Lào Cai ngày càng được nâng cao.
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh giải quyết xử lý rác thải
Tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án là yêu cầu hết sức cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc do rác thải gây ra.