Thứ tư, 29/11/2023 12:30 (GMT+7)
Tro xỉ điện than có thực sự là nguyên liệu quý?
Vấn đề tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đang là mối quan tâm của nhiều cộng đồng nơi có các nhà máy nhiệt điện than hoạt động. Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh tình trạng bãi tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện quá tải khiến người dân ngày đêm lo sợ. Trong khi đó, đến nay, giới chuyên môn vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc tro xỉ điện than là tài nguyên hay chất thải nguy hại.