Thứ ba, 19/10/2021 21:39 (GMT+7)
Nhà ở xã hội còn thiếu 'gay gắt'
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nhà ở xã hội còn thiếu gay gắt, phát triển nhà ở xã hội hiện nay mới đạt 41,7% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia.