Thứ tư, 21/02/2024 14:19 (GMT+7)
Thứ năm, 18/08/2022 12:58 (GMT+7)

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo dõi KTMT trên

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 gắn liền với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã có những quyết định quan trọng, góp phần to lớn tạo nên thắng lợi của cách mạng mùa thu năm ấy, làm thay đổi vận mệnh nước nhà.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm của dân tộc. Thắng lợi đó gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Mùa thu năm 1945, cả dân tộc từ Bắc chí Nam muôn người như một vùng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), đã quyết định Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Quốc dân đại hội họp, tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào ta đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, các lực lượng quần chúng cách mạng đánh chiếm Bắc Bộ Phủ (Ảnh tư liệu)

Chỉ trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 đến 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành toàn bộ chính quyền về tay Nhân dân. Sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đây, lịch sử Việt Nam đã sang trang mới, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, trở thành người tự do, đất nước và dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong chiến thắng vang dội đó, không thể không kể đến vai trò lĩnh xướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã có những quyết định quan trọng, góp phần to lớn tạo nên thắng lợi của cách mạng mùa thu năm ấy, làm thay đổi vận mệnh nước nhà.

Để làm cơ sở và nòng cốt cho đấu tranh chính trị, Hồ Chí Minh đã quyết định phải xây dựng lực lượng vũ trang. Đầu tiên là thành lập đội vũ trang ở Cao Bằng làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ cách mạng, huấn luyện chính trị và quân sự cho dân quân, du kích địa phương, hậu thuẫn cho các cuộc đấu tranh của quần chúng. Trên cơ sở đó, Người quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (ngày 22/12/1944).

Ngay sau khi thành lập, Đội đã đánh chiếm và tiêu diệt gọn 2 đồn địch là Phay Khắt và Nà Ngần, gây tiếng vang lớn và tạo niềm tin để nhiều địa phương chủ động thành lập các đội vũ trang. Người cùng Trung ương Đảng chủ trương phải nhanh chóng thống nhất các lực lượng vũ trang, thành lập Việt Nam giải phóng quân và đặt nhiệm vụ quân sự lên hàng đầu. Cùng với lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang không ngừng trưởng thành đã tạo điều kiện vô cùng quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Với tầm cao trí tuệ, với kinh nghiệm hoạt động thiên tài phong phú, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nắm bắt thời cơ, kịp thời đề ra chủ trương và kế hoạch tổng khởi nghĩa. Tháng 8.1945 phát xít Đức đầu hàng Đồng Minh, ở Đông Dương quân đội Nhật hoảng loạn, phong trào cách mạng cả nước sôi sục, Hồ Chí Minh khẳng định lúc này thời cơ đã đến, dù hy sinh đến đâu cũng phải giành cho được độc lập dân tộc. Người nói: “Cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ biến chuyển nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội”. Người triệu tập Đại hội đại biểu Quốc dân ở Tân Trào và phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng Minh kéo vào nước ta.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Người gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Đáp ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ của mặt trận Việt Minh triệu người như một đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa thành công. Ngay sau thắng lợi cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập và ấn định ngày 2.9.1945 là ngày Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là hội tụ của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo để “lựa tình thế, chọn thời cơ”, đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo ở tầm chiến lược.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng chứng minh rằng, một dân tộc dù nhỏ bé nhưng nếu có truyền thống nồng nàn yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo dưới sự lãnh đạo của đảng cách mạng chân chính thì vẫn có thể làm nên những sự kiện vĩ đại có tầm vóc và đi vào lịch sử của dân tộc và thế giới. Đây là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa nước ta phát triển vững mạnh.

Lan Anh

Bạn đang đọc bài viết Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới