Thứ năm, 29/02/2024 06:25 (GMT+7)
Giá thuê khu vực biển: Cần linh hoạt hơn
Nghị định 11/ND-CP sửa đổi về giao cho thuê khu vực biển cũng đã đưa ra mức giá cụ thể cho thuê từng khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để “đánh thức” tiềm năng khu vực biển thì cần tính toán linh hoạt, điều chỉnh hàng năm để phù hợp với thực tiễn.
Cấp bách bảo tồn biển
Công tác bảo tồn biển, gìn giữ đa dạng sinh học biển, ngăn ngừa  tình trạng ô nhiễm môi trường biển cũng như bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên biển trở nên cấp bách.