Thứ tư, 08/12/2021 20:35 (GMT+7)
Quảng Trị: Xả hồ thủy lợi 'cứu' nước sinh hoạt vì khô hạn kéo dài
Sau khi kiểm tra tình hình thực tế nguồn nước trên địa bàn TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh mở van cống xả điều tiết nước từ kênh chính hồ Ái Tử xuống sông Vĩnh Phước để bổ sung nguồn nước cho trạm bơm, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân TP Đông Hà.