Thứ ba, 19/10/2021 21:07 (GMT+7)
Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương công khai điều chỉnh quy hoạch
Nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trung ương phải đăng tải các đồ án quy hoạch chung, phân khu chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn.