Thứ năm, 30/05/2024 14:37 (GMT+7)
Nền kinh tế giữ được xu hướng phục hồi
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, giải quyết căn bản một số vấn đề tồn đọng, nền kinh tế giữ được xu hướng phục hồi, dần lấy lại đà tăng trưởng, tháng sau tích cực hơn tháng trước.