Thứ bảy, 28/05/2022 10:31 (GMT+7)
VIASEE: Một điển hình đồng lòng và nhất quán
Ngay từ ngày đầu thành lập, TW Hội đã có những bước đi hết sức vững vàng, từ việc thu hút nhân sự, tập trung được những chuyên gia đầu ngành cho tới việc tăng cường năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường.
Ấn tượng 20 năm Hành trình Xanh VIASEE
Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao vị thế, đẩy mạnh nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh bền vững.