Thứ bảy, 24/02/2024 19:23 (GMT+7)
Điện gió ngoài khơi: 'Cuộc chơi' không dễ dàng
Với lợi thế đường biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam được đánh giá là trung tâm điện gió ngoài khơi tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng việc phát triển các dự án này lại không hề dễ dàng khi hành lang pháp lý về lĩnh vực này vẫn chưa hoàn thiện.