Thứ năm, 29/02/2024 20:04 (GMT+7)
8 phát ngôn ấn tượng về bảo vệ môi trường trong năm 2020
Năm 2020, Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Sau đây, cùng Tạp chí Kinh tế Môi trường điểm lại những phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng Chính phủ, các tư lệnh ngành và các chuyên gia về công tác bảo vệ môi trường.