Thứ năm, 07/07/2022 23:38 (GMT+7)
Thứ ba, 24/05/2022 13:05 (GMT+7)

Phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), giai đoạn 2021-2025, 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương sẽ được bố trí cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1
CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được bố trí 27.000 tỷ đồng để thực hiện. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hơn 34.000 tỷ đồng thực hiện trong năm 2022

Theo đó, UBTVQH quyết định phân bổ 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia như sau: CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ 47.057,816 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững là 18.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỷ đồng.

Đối với 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ: Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định.

Về phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022, phân bổ 34.049 tỷ đồng ngân sách trung ương (bao gồm: 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỷ đồng vốn sự nghiệp), cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cụ thể: CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỷ đồng (bao gồm: 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 5.429 tỷ đồng vốn sự nghiệp); CTMTQG giảm nghèo bền vững là 8.620 tỷ đồng (bao gồm: 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.620 tỷ đồng vốn sự nghiệp); CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỷ đồng (bao gồm: 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

Cần làm rõ nguyên nhân chậm triển khai 3 CTMTQG

Được biết, trước khi Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 được ban hành, Quốc hội đã quyết nghị về mức bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 là 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại phiên họp ngày 13/5 vừa qua của UBTVQH, Chính phủ đề nghị phân bổ 95.000 tỷ đồng, chưa phân bổ 5.000 tỷ đồng đối với một số nhiệm vụ, đề án, chương trình chuyên đề chưa được phê duyệt.

Với 5.000 tỷ đồng này, Chính phủ kiến nghị UBTVQH giao Chính phủ quyết định phân bổ chi tiết. Song Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, thẩm quyền phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Do tình hình dịch bệnh và tính chất cấp bách của 3 CTMTQG, Quốc hội đã ủy quyền giao UBTVQH xem xét, quyết định. Vì vậy, đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ sở pháp lý để sớm trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 2
CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành cách đây 2 năm, nhưng đến nay các địa phương vẫn chưa thể triển khai. (Ảnh minh họa)

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay các thủ tục để giải ngân CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa đảm bảo trong khi còn hơn 3 năm nữa cần phải giải ngân số tiền rất lớn. Do vậy, đề nghị tại Kỳ họp Quốc hội thứ 3, Chính phủ cần có báo cáo nêu rõ đánh giá, giải trình nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, chậm ở đâu, chậm bộ ngành nào, địa phương nào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, 3 CTMTQG có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đến nay, cả 3 chương trình đều khởi động rất chậm. Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành cách đây 2 năm, còn 2 CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ban hành cách đây hơn 1 năm. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, sự chậm trễ đó ở đâu và thuộc trách nhiệm của ai.

Tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022, UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của UBTVQH và quy định pháp luật có liên quan trước ngày 01/7/2022; Khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến triển khai thực hiện 3 CTMTQG theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Giao Chính phủ khẩn trương báo cáo UBTVQH phương án phân bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ trước ngày 01/9/2022.

Khánh Thư

Bạn đang đọc bài viết Phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Điện gió có thể đóng góp trung hòa carbon cho Việt Nam vào năm 2050
Bài báo đề cập định lượng hóa phát thải carbon từ các nguồn điện hiện đang phổ biển. Đồng thời đề xuất ý tưởng giúp ngành năng lượng giảm carbon từ các nguồn nhiệt điện từ than, khí, dầu sang nguồn điện gió với mục tiêu giảm carbon và giảm tác động BĐKH.

Tin mới