Thứ bảy, 13/04/2024 21:08 (GMT+7)
Ô nhiễm không khí có gây biến đổi khí hậu?
Theo hơn 99,9% các nghiên cứu về khí hậu cho thấy, biến đổi khí hậu là có thật và do con người tạo ra. Biến đổi khí hậu được dự báo sẽ có những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự an toàn của con người.