Thứ năm, 28/09/2023 04:54 (GMT+7)
ĐBSCL: NovaGroup đề xuất đại dự án Mekong Smart City
Đề xuất quy hoạch Mekong Smart City tại Đồng Tháp và An Giang của NovaGroup hơn 15.000 ha với 10 tiểu dự án thành phần, trong đó có khu đô thị, khu du lịch sinh thái, cảng biển, sân bay, khu phi thuế quan, casino.