Thứ bảy, 03/06/2023 09:16 (GMT+7)
Tìm 'cửa mở' cho nhà tái định cư
Trước thực tế, quỹ nhà tái định cư tại TP.HCM bị dôi dư, dẫn tới lãng phí, Thành phố đã đề xuất các cơ chế để tìm "cửa mở" cho loại hình nhà ở này. Trong đó, giải pháp chuyển loại hình nhà ở này sang nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được xem là khả thi.