Thứ tư, 22/09/2021 09:14 (GMT+7)
Tìm 'cửa mở' cho nhà tái định cư
Trước thực tế, quỹ nhà tái định cư tại TP.HCM bị dôi dư, dẫn tới lãng phí, Thành phố đã đề xuất các cơ chế để tìm "cửa mở" cho loại hình nhà ở này. Trong đó, giải pháp chuyển loại hình nhà ở này sang nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được xem là khả thi.
Nhà ở xã hội còn thiếu 'gay gắt'
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nhà ở xã hội còn thiếu gay gắt, phát triển nhà ở xã hội hiện nay mới đạt 41,7% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia. 
Thêm 'cú hích' phát triển nhà ở xã hội
Nghị định 49/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/4/2021 để thay thế cho Nghị định 100/2015/NĐ-CP về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực kể từ ngày ký được cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cả người dân trông đợi.