Thứ bảy, 20/07/2024 18:43 (GMT+7)
Thứ ba, 14/05/2024 16:00 (GMT+7)

Quảng Bình: Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030'.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025 sẽ đầu tư xây dựng 3.700 căn hộ, giai đoạn 2026 - 2030 là 11.300 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án đảm bảo phù hợp, khả thi. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Xây dựng để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của dự án theo tiến độ được phê duyệt, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi quỹ đất 20% để tổ chức lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quảng Bình: Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 - Ảnh 1

Quảng Bình thực hiện Đề án 'Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp,  2021 - 2030'. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Sở Xây dựng được yêu cầu lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đủ điều kiện, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp thực hiện hoàn thành 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo; thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án nhà ở xã hội phải quan tâm đến chỉ mật độ xây dựng công trình, quỹ đất bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị có liên quan lập danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để kêu gọi đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án trích một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong, ngoài hàng rào dự án và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nhu cầu về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thực hiện;

Tích cực hỗ trợ chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn quản lý; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các dự án nhà ở xã hội gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Quang Trường

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới