Thứ tư, 08/12/2021 19:42 (GMT+7)
99% nhà máy điện than mới tại Việt Nam không có lợi nhuận (?)
“Diễn đàn của các nhà quản trị” có bài viết với tựa đề: “99% nhà máy điện than mới tại Việt Nam không có lợi nhuận”. Trước sự quan tâm của dư luận xã hội về nội dung bài báo nêu, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin trao đổi một số vấn đề sau.