Thứ tư, 28/02/2024 13:23 (GMT+7)
Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bền vững
Ðể giải quyết nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, giảm ô nhiễm và suy thoái môi trường sống trong những thập niên gần đây, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang từng bước chuyển dịch từ các mô hình "kinh tế tuyến tính" sang "kinh tế tuần hoàn".